DZIKIR PAGI PETANG AL QAHTHAN PUSTAKA ARAFAH

DZIKIR PAGI PETANG AL QAHTHAN PUSTAKA ARAFAH

Rp. 2,000

Penulis: Sa’id Bin Ali Wahf Al-Qahthani

Penerbit: Pustaka Arafah

Ukuran: 10 cm x 7 cm

Cover: Soft Cover

Berat: 50 Gram

Tebal: 68 halaman

Resensi:

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini berjudul “Buku Saku Dzikir Pagi Dan Petang Mini”

Buku ini disusun dengan cara sistematis dan mudah dihafalkan oleh siapa saja, baik muda maupun tua.

Allah memerintahkan kita untuk banyak berdzikir ketika pagi dan petang. Bagaimanakah dan apa saja dzikir – dzikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?

Dzikir – dzikir yang dicantumkan di dalam buku ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam karena disebutkan di dalam kitab – kitab hadits yang shahih. Jika diamalkan sungguh bermanfaat, selain berdzikir kepada Allah, juga turut menghidupkan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dalam berdzikir di saat pagi & petang.

Seseorang yang senantiasa menjaga dzikir pagi dan petangnya, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Ta’ala.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.